OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Mikuláš

Pre deti v Uňatíne obec organizuje každý rok nedeľné Mikulášske posedenie, počas ktorého deťom Mikuláš rozdá pripravené balíčky sladkostí. Deti nacvičujú každý rok pre Mikuláša predstavenie plné piesní, básni a roztomilých scénok pod vedením niektorých z členov vedenia obce.

Od roku 2011 starostka obce požiadala Luciu Turákovú Alakšovú, aby spolu s ochotníckymi divadelníkmi zahrali Mikuláša, čerta, anjela a takto, aby DivAdielko na stračej nôžke (Dnsn) pomohlo pri rozdaní balíčkov. Od roku 2014, keď vzniklo Dedinské divadlo Ladislava Schiebera v Uňatíne (DdLS) z dospelých bývalých detských členov Dnsn, Mikulášska scénka (Mikuláš, čert, anjel) prešla pod vedenie DdLS. Scénka je založená na schopnosti amatérskych hercov improvizovať a danosti pohotovo reagovať v situáciách.

Predchádzajúce scénky od roku 2011 sú na www.dnsn.wbl.sk/Divadelne-hry

  • Mikulášska scénka (Mikuláš, čert, anjel) 2014

Postavy a obsadenie:

Sv. Mikuláš: Pavel Bartík
Čert (Lucius): Lucia Turáková Alakšová
Čert (Lucifuk): Peter Konôpka
Anjel: Vladimíra Adamová

  

Deti hrali scénku pod vedením Lenky Sedmákovej  Rozdávanie balíčkov

Príhovor Pani starostky  Po predstavení

  • Mikulášska scénka (Mikuláš, čert, anjel) 2015

Postavy a obsadenie:

Sv. Mikuláš: Marek Turák
Čert (Lucius): Lucia Turáková Alakšová
Čert (Lucifuk): Pavel Bartík
Anjel: Vladimíra Adamová

     

  • Mikulášska scénka (Mikuláš, čert, anjel) 2016

Postavy a obsadenie:

Sv. Mikuláš: Pavel Bartík
Čert (Lucius): Dominik Balko
Čert (Lucifuk): Marian Jochlík
Anjel: Vladimíra Adamová

    

S Pani starostkou S poslankyňou OZ